____________________________________________________________________

Hypotetický portrét
Magistra Plivníka


ENGLISH DEUTSCH ČESKY

 
    Podle některých pramenů se Magister Plivník narodil počátkem
  druhé poloviny  20. století  v Praze poblíž  Sv. Apolináře. Jiné 
  zdroje  praví,  že existoval  od doby  Velkého Třesku a možná 
  i o trochu dřív. 
    Katolická  církev  i marxisté,  v podivuhodné shodě, tvrdí, že: 
 "nikdy nebyl, nikde není a nikdy nebude" (papež Jan XXIII. 6.1.1415
  na Kostnickém koncilu, totéž Leonid I. Brežněv 29.7. 1968 v Čierné 
  nad Tisou).  Jedinou výjimkou  jsou Kubík  Sprenger  a  Jindra 
  Institoris, autoři roztomilé knížečky Malleus Maleficarum, a kubán-
  ský předák Fidel Castro, který v magistrově  osobě vidí vnitřním 
  revolučním zrakem něco mezi zombiem a rosomákem. 
    Liberálnější postoj  k magistrově existenci zaujal islám: " ... je 
  to šajtan !!!"  (ájatolláh R. Chomejní  na  všelidových  vepřových 
  hodech  v Tábrízu 24.12.1986).  Pozoruhodný  je nedávný výrok 
  jednoho z čelních představitelů jednoho blíže nespecifikovaného
  středoevropského  státu  východní Evropy: "...tato entita je nad 
  prahem mých rozlišovacích schopností." 
   Autority tedy jednoznačnou odpověď nedávají a historie o životě
  pozoruhodného  Magistra  také mnoho neví. 
    Možná se vyučil knihařem, nebo je pravda, že na staroslavné 
  Karolině dosáhl vyšší  než magisterské hodnosti, ale spolehlivě 
  je doloženo jen to, že se od roku 1972 vyskytoval téměř neustále 
  v hostinci U Kamenného džbánu, kde byl jedním ze zakladatelů 
  stejnojmenné university. 
   Z této hospody se Magister ztrácí kolem roku 1994 a jeho sláb-
  noucí stopa vede přes restauraci Heja (dříve U Vodárny,  dnes 
  jakési čínské občerstvení), do podniku  U Porthose (nyní Svijan-
  ský rytíř), aby se zcela rozplynula kdesi Těsně vedle Burundi. 
   A tak nám dějiny zanechaly  jen dílka obsažená v této galerii. 
  O Magistrovi neříkají mnoho, ale přece jen...		

    Tož, projděte se galerií a řekněte sami.

			    S pozdravem Mgr. Plivník 


   P.S. Dovoluji si ctěné publikum upozorniti, že v rubrice "nápady 
 a návody"  lze nalézti návod, kterak si zhotoviti repliku lidového
 obrázku, neboli podmalbu na skle, a dále popis přístroje, kterýmžto
 lze kovy popisovati i rozličně zdobiti, vyjiskřovačka zvaný. A dále:
 návod  jak  digitalizovat diapozitivy, malířská pomůcka malštok
 trochu jinak a kánoe - katamaran motorizovaná motorem Tümmler. 


      Tyto stránky navštívílo  TOPlist návštěvníků.


  Poslední aktualizace webu: 01.06.2020GALERIE, MAGISTR PLIVNÍK, MALBA, OBRAZY, PODMALBA NA SKLE , KERAMIKA, HODINY, VITRÁŽE GALERIE, MAGISTER PLIVNÍK, Ölgemälde, Bilder und Bildchen, Hinterglasmalerei,
Keramik, Bleiverglasung, Vitrage, Uhren
GALLERY, MAGISTER PLIVNÍK, paintings, CLOCKS, PAINTINGS ON GLASS, CERAMICS